Dự báo cơ bản về vốn chủ sở hữu Q4: Những bất ổn trong ngắn hạn nhưng dài hạn hơn

Quý 3 của năm là khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư bắt đầu hướng tới quý 4 của năm, được coi là dự báo cơ bản về cổ phiếu vốn chủ sở hữu. Đối với những người mới tham gia vào thị trường chứng khoán, đây là lịch được sử dụng để dự đoán cách thị trường sẽ di chuyển để đáp ứng với các kích thích bên ngoài như thay đổi chính sách, tin tức kinh tế hoặc thậm chí các sự kiện chính trị. Các nhà giao dịch sẽ xem xét những yếu tố này để xác định liệu đà tăng của một cổ phiếu cụ thể sẽ tiếp tục hay nó sẽ chậm lại đáng kể.
Có hai loại dự báo cơ bản, dài hạn và ngắn hạn. Các nhà đầu tư và nhà phân tích dài hạn sẽ sử dụng dự báo cơ bản để đưa ra dự đoán về tình trạng của khoản đầu tư mà họ sẽ nắm giữ trong suốt thời gian đầu tư. Các chuyên gia này sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử về biến động giá của cổ phiếu để xác định các mô hình. Một khi các mẫu này được xác định, chúng sẽ cố gắng giải mã những ảnh hưởng, nếu có, những mẫu này sẽ có ảnh hưởng gì đến giá trị của cổ phiếu. Loại phân tích này có mức độ phụ thuộc rất cao vào dữ liệu đã được thu thập và đối chiếu theo thời gian. Nó được coi là một nguồn thông tin đáng tin cậy trong việc đưa ra dự đoán về xu hướng tương lai của cổ phiếu vốn chủ sở hữu.
Loại thứ hai của nhà dự báo cơ bản là những người nhìn vào dự báo ngắn hạn của thị trường. Những người này sẽ chỉ quan tâm đến những biến động ngắn hạn của giá khi họ liên quan đến cổ phiếu của họ. Xu hướng ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cung và cầu. Khi cung vượt cầu, giá sẽ giảm xuống.
Tuy nhiên, những biến động ngắn hạn này có thể không phải lúc nào cũng phản ánh điều kiện thị trường trong tương lai. Ngoài ra, giá có thể giảm thấp hơn dự kiến ​​do căng thẳng không lường trước được trên thị trường gây ra bởi các yếu tố bên ngoài như sự thay đổi trong chính sách của chính phủ hoặc nền kinh tế. Các yếu tố bên ngoài có thể gây căng thẳng cho thị trường và khiến nó có những thay đổi đáng kể trong cấu trúc tổng thể. Do đó, những yếu tố gây căng thẳng này có thể có tác động đáng kể đến xu hướng chung của thị trường.
Cả nhà dự báo cơ bản và nhà phân tích kỹ thuật đều được yêu cầu thực hiện phân tích thị trường. Các nhà phân tích sẽ xem xét các xu hướng trong quá khứ của thị trường và các dự báo mà họ đưa ra. Sau đó, họ sẽ cố gắng dự đoán thị trường sẽ phản ứng như thế nào trong tương lai. Mục tiêu chính của các nhà dự báo cơ bản là cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về tình trạng hiện tại của công ty. Các dự báo được sử dụng để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến cổ phiếu và cổ phiếu của công ty.
Mặt khác, phân tích kỹ thuật quan tâm đến việc phân tích các xu hướng trong quá khứ của thị trường. Mục đích của loại dự báo cơ bản này là cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về những chuyển động có thể xảy ra trong tương lai của thị trường. Họ sẽ phân tích hiệu suất thị trường trước đó và sau đó áp dụng các tính toán của họ vào dữ liệu thời gian thực hiện tại. Do các tính toán của họ được rút ra từ dữ liệu thị trường, nên chúng thường được coi là đáng tin cậy hơn các nhà dự báo cơ bản.
Mặt khác, Dự báo Cơ bản tập trung vào việc dự đoán các chuyển động thị trường trong tương lai bằng cách sử dụng các yếu tố cơ bản như tình hình tài chính của công ty, đội ngũ quản lý, sản phẩm chủ chốt, các khía cạnh cạnh tranh và hoạt động kinh doanh, v.v. Quy trình của Dự báo Cơ bản tương tự như Dự báo Kỹ thuật. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chúng nằm ở phương pháp luận mà chúng sử dụng. Mặc dù cả hai đều dựa trên các yếu tố cơ bản, Dự báo cơ bản được thực hiện với quan điểm dài hạn trong khi Dự báo kỹ thuật sử dụng quan điểm ngắn hạn. Nó cố gắng đưa ra các dự báo có liên quan bằng cách sử dụng các yếu tố cơ bản và so sánh chúng với dữ liệu hiện tại.
Có nhiều lợi thế khác nhau khi có cả công cụ Dự báo cơ bản và kỹ thuật. Ưu điểm chính của dự báo cơ bản là nó cung cấp một bức tranh rất rõ ràng về triển vọng tương lai của cổ phiếu. Mặc dù độ chính xác của dự báo sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm đó, nhưng bạn có thể có được một cái nhìn tổng quan cơ bản bằng cách thực hiện các nghiên cứu thị trường chi tiết. Mặt khác, phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin có giá trị về hiệu suất của cổ phiếu và cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về tiềm năng tương lai của cổ phiếu.

Related Posts

© All Right Reserved